A gondolkodás fejlesztésére irányuló törekvések eredményes megvalósításához egyrészről részletes ismeretekkel kell rendelkezzünk a különböző képességekről, azok szerkezetéről, fejlődéséről, módosíthatóságáról, valamint olyan fejlesztő eszközök kidolgozása szükséges, amelyek természetükből adódóan képesek kezelni a tanulók közötti különbségeket, a fejlesztő beavatkozásokat a diákok szükségleteihez tudják igazítani, azaz képesek túllépni a „one size fits all” megközelítésen. 

 

Csoportkép

Csoportkép

 

A kutatás keretein belül másodelemzésre kerülnek a korábbi években keletkezett nagy adathalmazok több gondolkodási képesség vonatkozásában, úgy mint az induktív és a kombinatív gondolkodás, kreativitás (divergens gondolkodás), problémamegoldás (edia.hu). A másodelemzések mellett újabb nagy mintás mérések, valamint a gondolkodás fejlesztését célzó kísérletek valósulnak meg online környezetben (edia.hu/elea). A vizsgálatok további ismeretekkel szolgálhatnak a képességek szerkezetéről, fejlődéséről, módosíthatóságáról, valamint lehetőség nyílik különböző gondolkodási, tesztmegoldási viselkedésmintázatok azonosítására. Az eredmények hozzájárulnak az egyéni tanulói utakat támogató adaptív értékelés és fejlesztés hatékony megvalósításához, a differenciálásra épülő tanítási formák hatékony alkalmazásához.


Csoportkép