2022. június. Elfogadásra került Nguyen, T. L. A. & Habók, A. (2022). Adaptation and validation of a computer-assisted language learning attitude questionnaire in a Vietnamese EFL context: A comparison between online and paper modes of administration című publikációja a Heliyon Q1-es folyóiratban. Gratulálunk!

2022. június. A kutatócsoport vezetője és Wu Hao az EARLI SIG 1 és 4 közös konferenciáján mutatta be a COVID-19 távolléti oktatás hatására vonatkozó friss kutatási eredményeket.

2022. május 11-13. A kutatócsoport vezetője a mátrafüredi Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program keretein belül tartott háromnapos találkozón két workshoppot tartott a Rasch-modell, illetve Strukturális egyenletekkel kapcsolatos (PA, CFA, SEM) elemzések kapcsán.

2022. április 27. Elfogadásra került Magyar, A., Habók, A. & Molnár, G. (2022). Exploring the role of EFL receptive skills and learning strategy usage in the ability to acquire and apply knowledge at the beginning of higher education. Frontiers in Psychology, doi: 10.3389/fpsyg.2022.808546 c. Q1-es tanulmány. Gratulálunk!

2022. április 16. Elfogadásra került a Habók, A., Magyar, A. & Molnár, G. (2022). Investigating the relationship among English language learning strategies, language achievement, and attitude. Frontiers in Psychology, 13:867714. doi: 10.3389/fpsyg.2022.867714 c. Q1-es tanulmány. Gratulálunk!

2022. április 21-23-ig a XVIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia keretein belül az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport tagjai tizenkettő előadást tartottak.

2022. április 5. A kutatócsoport vezetője a Nemzeti Tudósképző Akadémia "Nobel díjasok és Tehetséges Diákok Találkozója" című konferenciája keretein belül megrendezésre került "Talent Development in STEM Education" című workshop, majd az azt követő pódiumbeszélgetés meghívott résztvevője. A workshopon Prof. Dr. Eva-Maria Neher tartott egy félórás bevezető előadást a Göttingeni Egyetemen működő XLAB központról. Az előadást követő pódiumbeszélgetés főbb témája a természettudományos nevelés hazai és nemzetközi trendjei, aktuális kérdései voltak. A téma feldolgozása során Dr. Erős-Honti Zsolt, a Budapesti Fazekas Gimnázium igazgatója a formális oktatás nézőpontját, Neher professzor asszony a non-formális oktatás megközelítését, Molnár Gyöngyvér pedig a kutatói nézőpontot képviselte. A pódiumbeszélgetés moderátora Bán Sándor volt.

2022. április 4. A kutatócsoport tagjai (Habók Anita, Korom Erzsébet és Molnár Gyöngyvér) egy megbeszélés keretein belül vendégül látták Barbara Oakley professzor asszonyt, akinek online tanulási kurzusai a világ legnépszerűbb MOOC kurzusai közé tartoznak.

2022. március 4. SZTE GTK. Az egyetemi sikeresség faktorai - hatékony tanulás címmel a kutatócsoport vezetője Manurák Mártával (tanulásmódszertani tréner, SZTE Életvezetési Tanácsadó Központ) együtt workshoppot tartott a GTK-s kollégák számára.

2022. február: Elfogadásra került a kutatócsoport keretein belül nemzetközi kooperációban írt első  Q2-es tanulmány. Gratulálunk!