A természettudományos gondolkodás fejlesztéséhez részletes információk szükségesek a természettudományos gondolkodás összetevőiről, valamint a kutatási készségek fejlettségét és fejlődését befolyásoló tényezőkről. Kutatásaink az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport munkájára épülnek. Pedagógiai kísérletben vizsgáljuk a BioTudós digitális játék hatását a kutatási készségekre és a természettudományos tanulási motivációra, továbbá a logfile-ok elemzésével információt gyűjtünk a digitálisjáték-program használatáról, és elemezzük a tanulási folyamat és az eredményesség közötti kapcsolatot.

Csoportkép

Ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a természettudományos gondolkodásról, és meg tudjuk magyarázni a tanulók teljesítményében tapasztalható különbségeket, vizsgálatainkba más változókat, illetve a logfile-elemzéseken túl további adatelemzési módszereket (pl. útelemzések, strukturális egyenletek) is bevonunk. A természettudományos gondolkodási készségek és a kutatási készségek mellett vizsgáljuk a tanulók tudását a tudomány természetéről (Nature of Science – NOS), és feltárjuk a tudományos tudás létrejöttével kapcsolatos elképzeléseiket, episztemológiai nézeteiket, valamint a természettudományok tanulásának motivációit is.