Csoportkép

Az olvasás-szövegértés az iskoláskor kezdetétől determinálja a tanulás sikerességét. A megfelelő nagyságú szókincs az olvasás-szövegértés fontos előfeltétele, amely nagy különbségeket mutat már az iskolába lépő gyermekeknél és a későbbiekben is jelentős problémát okozhat a szegényesebb szókincsű tanulók esetében. Emiatt kiemelten fontos a tanulók mielőbbi diagnózisa és célirányos, személyre szabott fejlesztése, amelyhez a technológia alapú lehetőségek jelentősen hozzájárulhatnak.

DEMO

Kutatócsoportunk a legújabb kutatási irányzatokat követve egyrészt a már meglévő adatok, másrészt pedig az újabb adatfelvételekre támaszkodva von le következtetéseket és ezáltal bizonyítékokon alapuló eredményeket szolgáltat arról, hogy az adaptív értékelés és fejlesztés, valamint a személyre szabott oktatás hogyan segíthetik a tanulók olvasás-szövegértésének fejlesztését.