A kutatócsoport vezetője:

Molnár Gyöngyvér, Prof. Dr.

DSc, intézetvezető egyetemi tanár

Kutatási területek: Mérés-értékelés, technológiaalapú tesztelés (az eDia-rendszer fejlesztésének szakmai vezetője). Gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése. Információs és kommunikációs technológiák az oktatásban. A logadatok, nagy adathalmazok elemzéséért és az adaptív skálázás megvalósításáért felelős kutató.

 

Kutatói státuszban lévő munkatársak:

Habók Anita, Dr. habil

PhD, egyetemi docens

Kutatási területek: Az angol, mint idegen nyelv elsajátítása, tanulás-tanulása, olvasási képességek fejlesztése. Az olvasás-szövegértés személyre szabott fejlesztése digitális eszközökkel munkacsoport vezetője.

 

Kiss Renáta

PhD, tudományos munkatárs

Kutatási területek: Az olvasási előkészségek vizsgálata az óvodában és az óvoda-iskola átmenetben, az olvasás kognitív faktorainak technológia-alapú mérése. Az óvodai mérések-fejlesztések munkacsoport vezetője.

 

Kissné Gera Ágnes

pedagógus

Kutatási területek: A természettudományos gondolkodás fejlesztése. A természettudományos gondolkodással kapcsolatos kutatások iskolai implementációjáért felelő gyakorló pedagógus.

 

Korom Erzsébet, Dr. habil

PhD, tanszékvezető egyetemi docens

Kutatási területek: Az ismeretelsajátítás folyamatai. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. A fogalmi váltást segítő tanítás. A természettudományos gondolkodás értékelése és fejlesztése. A a természettudományok aktív tanulásának módszerei. A természettudományos gondolkodás személyre szabott fejlesztését célzó munkacsoport vezetője.

 

Magyar Andrea

PhD, pedagógus

Kutatási területek: Adaptív tesztelés, idegennyelv-elsajátítás, tanulási és olvasási képességek fejlesztése.

 

Pásztor Attila

PhD, egyetemi adjunktus

Kutatási területek: Gondolkodási képességek mérése és fejlesztése, számítógép-alapú játékos tanulás, technológia alapú mérés-értékelés. A gondolkodási képességek adaptív értékelése és fejlesztése digitális eszközökkel munkacsoport vezetője.

 

Tóth Alisa

PhD, egyetemi adjunktus, grafikus

Kutatási területek: A vizuális képességrendszer online mérési lehetőségei. A színpercepció és színértelmezés szerkezetének vizsgálata, mérési és fejlesztési lehetőségei.

 

Wu Hao

PhD, Postdoc kutató

Kutatási területek: Problémamegoldó képesség komponensképességeinek feltérképezése.

 

Samuel Greiff, Prof. Dr.

PhD, egyetemi tanár, international expert

Kutatási területek: kognitív képességek mérése-értékelése, komplex problémamegoldó gondolkodás technológiaalapú mérése-fejlesztése, élethosszig-tartó tanulás fejlesztése, logadatok elemzése.

 

Risto Hotulainen, Prof. Dr.

PhD, intézetvezető egyetemi tanár, international expert

Kutatási területek: pedagógiai mérés-értékelés, tanulás tanulása, a kutatási eredmények oktatási implementációja.

 

Mari-Pauliina Vainikainen, Prof. Dr.

PhD egyetemi tanár, international expert

Kutatási területek: mérés-értékelés, tanulás tanulása, gondolkodási képességek fejlődése, osztály, iskola és rendszerszintű faktorok hatása a tanulási sikerességre.


 


A kutatásainkat támogató PhD hallgatók:

Anggia, Helta

Bónus Lilla

Csányi Róbert

Kocsis Ádám

Liu, Yong

Müller Vanessa

Nagy Márió Tibor

Nguyen, Van Son

Ökördi Réka

Oo,Tun Zaw

Urbán Csilla

Nguyen, Thuy Lan Anh

 

Matematikus:

 

Mokri Dóra

 

Fejlesztők és informatikai munkatársak:

Betyár Gábor

programozó, webfejlesztő

Halof Ferenc

informatikus és grafikus

Makay Géza

PhD, egyetemi docens

matematikus, programozó, az eDia-rendszer fejlesztése, adatbázis, adatbeviteli felület programozása


A kutatások operatív kivitelezését támogatják:

Bartók Zita

Kállai István László

Zergényi Barbara

 

Adminisztráció:

 

Molnár Katalin